Rekrutacja

Rekrutacja

Do KNE „AMPER” może wstąpić student który spełnia następujące warunki:

  • Średnia z ocen za poprzedni semestr wynosi co najmniej 3,5
  • Realizacja co najmniej 1 projektu w ramach KNE

Studenci I roku mogą zgłaszać się po zakończeniu pierwszego semestru. Aby dokonać zapisu należy przyjść na spotkanie KNE. Termin najbliższego zebrania można znaleźć zawsze na stronie głównej.
Uzyskanie certyfikatu Członkowie KNE „AMPER” mają możliwość uzyskania złotego, srebrnego lub brązowego certyfikatu potwierdzającego ich uczestnictwo w KNE w zależności od stopnia zaangażowania w działalność koła , oraz średniej uzyskanej za cały okres studiów.

Studenci, których średnia jest mniejsza niż 3,5 lub mają staż w KNE „AMPER” poniżej dwóch semestrów NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI uzyskania żadnego z certyfikatów.